افزایش بازدید سایت

یکی از بهترین گزینه های برای افزایش قدرت دامنه و رشد سایت در گوگل و همچنین بهبود رتبه در الکسا استفاده از سامانه های افزایش بازدید سایت است. اما توجه داشته باشید بازدید های فیک و غیر واقعی به سایت شما آسیب می زند. تیم ایران رادا با استفاده از سامانه رادا باکس با پرداخت مبلغ به کاربران برای مشاهده سایت ها کاربران واقعی ایرانی را با کلیک به روی کلیدواژه مد نظر شما به سایت شما هدایت می کند و برای مدت مشخص شده در سایت شما باقی خواهند ماند. کیفیت این بازدید ها بالاترین کیفیت موجود نسبت به سایر سامانه ها و روش های افزایش بازدید سایت است.

جشنواره تخفیف پاییزه

همه سرویس ها دارای تخفیف یا بازدید هدیه هستند

پکیج های ماهیانه افزایش بازدید

در این سرویس برای مدت مشخص تعداد مشخصی بازدید برای شما ارسال می گردد. این سرویس تاثیر بسیار مثبتی بروی رتبه الکسا و گوگل ، بهبود اتوریتی ، تنظیم پیج ویو و تایم و … دارد

پکیج 2

60

روزه

24000 بازدید سورف

6000 بازدید ویژه

16000 بازدید 10 ثانیه ای

16000 بازدید 15 ثانیه ای

16000 بازدید 30 ثانیه ای

چمع کل بازدید ها : 78000 بازدید

قیمت اصلی : 680.000 تومان

قیمت با 60% تخفیف : 272000 تومان

پکیج 1

30

روزه

12000 بازدید سورف

3000 بازدید ویژه

8000 بازدید 10 ثانیه ای

8000 بازدید 15 ثانیه ای

8000 بازدید 30 ثانیه ای

جمع کل بازدیدها : 39000 بازدید

قیمت اصلی : 340.000 تومان

قیمت با 60% تخفیف : 136000 تومان

بازدید زبانه ای (سورف)

بازدید های زبانه ای یا نیو تب که به آن سورف گفته می شود. این بازدید تاثیر مثبتی برای بهبود بانس ریت و پیج ویو دارد. همچنین برای بهبود رتبه الکسا و گوگل تاثیرگذار است.

پکیج 4

10.000

بازدید زبانه ای

قیمت : 22000 تومان

پکیج 3

5000

بازدید زبانه ای

قیمت : 12000 تومان

پکیج 2

2000

بازدید زبانه ای

قیمت : 5500 تومان

پکیج 1

1000

بازدید زبانه ای

قیمت :  3000 تومان

.

پکیج 8

100.000

بازدید زبانه ای

قیمت : 190.000 تومان

پکیج 7

50.000

بازدید زبانه ای

قیمت : 98000 تومان

پکیج 6

30.000

بازدید زبانه ای

قیمت : 60000 تومان

پکیج 5

20.000

بازدید زبانه ای

قیمت :  42000 تومان

بازدید ویژه

بازدید های ویژه در کلیات شبیه به بازدید های سورف هستند اما از نظر کیفیت و تاثیر گذاری تا ۱۰ برابر بازدید سورف اثرگذار است. بازدید ویژه برای بهبود رتبه الکسا ، بهبود رتبه گوگل ، بهبود اتوریتی دامنه ، بهبود پیج ویو و … کاربرد دارد.

این سرویس امکان تنظیم حداکثر تعداد بازدید در روز را دارا می باشد

پکیج 4

5000

بازدید ویژه

+ 20.000 بازدید سورف هدیه

قیمت : 50.000 تومان

پکیج 3

3000

بازدید ویژه

+ 10.000 بازدید سورف هدیه

قیمت : 30.000 تومان

پکیج 2

2000

بازدید ویژه

+ 5000 بازدید سورف هدیه

قیمت : 20.000 تومان

پکیج 1

1000

بازدید ویژه

+ 2000 بازدید سورف هدیه

قیمت : 10.000 تومان

بازدید ۱۰ ثانیه ای

با استفاده از این سرویس کاربران به روی کلمه کلیدی مد نظرشما (nofollow) در رادا باکس کلیک می کنند و برای مدت حداقل ۱۰ ثانیه در سایت شما باقی خواهند ماند. این روند باعث رشد کلیدواژه در گوگل ، کاهش سریع رتبه الکسا ، بهبود اتوریتی دامنه و پیج و … می گردد

پکیج 4

5000

بازدید 10 ثانیه ای

+ 7000 بازدید 10 ثانیه ای هدیه

قیمت : 35000 تومان

پکیج 3

2000

بازدید 10 ثانیه ای

+ 2000 بازدید 10 ثانیه ای هدیه

قیمت : 14000 تومان

پکیج 2

1000

بازدید 10 ثانیه ای

+ 500 بازدید 10 ثانیه ای هدیه

قیمت : 7000 تومان

پکیج 1

500

بازدید 10 ثانیه ای

+ 200 بازدید 10 ثانیه ای هدیه

قیمت : 3500 تومان

بازدید ۱۵ ثانیه ای

با استفاده از این سرویس کاربران به روی کلمه کلیدی مد نظرشما (nofollow) در رادا باکس کلیک می کنند و برای مدت حداقل ۱۵ ثانیه در سایت شما باقی خواهند ماند. این روند باعث رشد کلیدواژه در گوگل ، کاهش سریع رتبه الکسا ، بهبود اتوریتی دامنه و پیج و … می گردد

پکیج 4

5000

بازدید 15 ثانیه ای

+ 7000 بازدید 15 ثانیه ای هدیه

قیمت : 50.000 تومان

پکیج 3

2000

بازدید 15 ثانیه ای

+ 2000 بازدید 15 ثانیه ای هدیه

قیمت : 20.000 تومان

پکیج 2

1000

بازدید 15 ثانیه ای

+ 500 بازدید 15 ثانیه ای هدیه

قیمت : 10.000 تومان

پکیج 1

500

بازدید 15 ثانیه ای

+ 200 بازدید 15 ثانیه ای هدیه

قیمت : 5000 تومان

بازدید ۳۰ ثانیه ای

با استفاده از این سرویس کاربران به روی کلمه کلیدی مد نظرشما (nofollow) در رادا باکس کلیک می کنند و برای مدت حداقل ۳۰ ثانیه در سایت شما باقی خواهند ماند. این روند باعث رشد کلیدواژه در گوگل ، کاهش سریع رتبه الکسا ، بهبود اتوریتی دامنه و پیج و … می گردد

پکیج 4

5000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 30.000 بازدید سورف هدیه

+ 3000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 90.000 تومان

پکیج 3

2000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 10.000 بازدید سورف هدیه

+ 1000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 36000 تومان

پکیج 2

1000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 2500 بازدید سورف هدیه

+ 500 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 18000 تومان

پکیج 1

500

بازدید 30 ثانیه ای

+ 1000 بازدید سورف هدیه

+ 200 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 9000 تومان

بازدید ۱ دقیقه ای

با استفاده از این سرویس کاربران به روی کلمه کلیدی مد نظرشما (nofollow) در رادا باکس کلیک می کنند و برای مدت حداقل ۶۰ ثانیه در سایت شما باقی خواهند ماند. این روند باعث رشد کلیدواژه در گوگل ، کاهش سریع رتبه الکسا ، بهبود اتوریتی دامنه و پیج و همچنین بهبود میانگین تایم کاندگاری کاربر در سایت و بانس ریت و … می گردد

پکیج 4

2000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 20.000 بازدید سورف هدیه

+ 2000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 60.000 تومان

پکیج 3

1000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 10.000 بازدید سورف هدیه

+ 1000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 30.000 تومان

پکیج 2

500

بازدید 30 ثانیه ای

+ 2500 بازدید سورف هدیه

+ 500 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 15000 تومان

پکیج 1

200

بازدید 60 ثانیه ای

+ 1000 بازدید سورف هدیه

+ 200 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 6000 تومان

بازدید ۵ دقیقه ای

با استفاده از این سرویس کاربران به روی کلمه کلیدی مد نظرشما (nofollow) در رادا باکس کلیک می کنند و برای مدت حداقل ۳۰۰ ثانیه در سایت شما باقی خواهند ماند. این روند باعث رشد کلیدواژه در گوگل ، کاهش سریع رتبه الکسا ، بهبود اتوریتی دامنه و پیج و همچنین بهبود میانگین تایم کاندگاری کاربر در سایت و بانس ریت و … می گردد

پکیج 4

2000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 40.000 بازدید سورف هدیه

+ 2000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 100.000 تومان

پکیج 3

1000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 20.000 بازدید سورف هدیه

+ 1000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 50.000 تومان

پکیج 2

500

بازدید 30 ثانیه ای

+ 5000 بازدید سورف هدیه

+ 500 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 25000 تومان

پکیج 1

200

بازدید 60 ثانیه ای

+ 2000 بازدید سورف هدیه

+ 200 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 10.000 تومان

بازدید ۱۰ دقیقه ای

با استفاده از این سرویس کاربران به روی کلمه کلیدی مد نظرشما (nofollow) در رادا باکس کلیک می کنند و برای مدت حداقل ۶۰۰ ثانیه در سایت شما باقی خواهند ماند. این روند باعث رشد کلیدواژه در گوگل ، کاهش سریع رتبه الکسا ، بهبود اتوریتی دامنه و پیج و همچنین بهبود میانگین تایم کاندگاری کاربر در سایت و بانس ریت و … می گردد

پکیج 4

2000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 50.000 بازدید سورف هدیه

+ 2000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 200.000 تومان

پکیج 3

1000

بازدید 30 ثانیه ای

+ 25.000 بازدید سورف هدیه

+ 1000 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 100.000 تومان

پکیج 2

500

بازدید 30 ثانیه ای

+ 10.000 بازدید سورف هدیه

+ 500 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 50.000 تومان

پکیج 1

200

بازدید 60 ثانیه ای

+ 4000 بازدید سورف هدیه

+ 200 بازدید 30 ثانیه ای هدیه

قیمت : 20.000 تومان

پکیج های کاهش تضمینی رتبه الکسا

سایت الکسا یکی از سایت های شرکت معتبر آمازون است که سایت ها را بر اساس میزان بازدید و کیفیت بازدید رتبه بندی می کند. هرچه رتبه شما به ۱ نزدیک تر باشد از دید کاربران سایت شما دارای بازدید بیشتری است و معتبرتر شناخته می شود.  این سرویس در کوتاه مدت سرویس الکسای شما را با استفاده از بازدید های باکیفیت (توسط کاربران واقعی و ایرانی) کاهش می دهد.

پکیج 4

رتبه

2000

ایران در الکسا

تحویل 45 روز

قیمت اصلی : 1.600.000 تومان

قیمت با 35% تخفیف : 1.000.000 تومان

پکیج 3

رتبه

5000

ایران در الکسا

تحویل 30 روز

قیمت اصلی : 550.000 تومان

قیمت با 40% تخفیف : 330.000 تومان

پکیج 2

رتبه

10.000

ایران در الکسا

تحویل 15 روز

قیمت اصلی : 350.000 تومان

قیمت با 50% تخفیف : 175.000 تومان

پکیج 1

رتبه

30.000

ایران در الکسا

تحویل 10 روز

قیمت اصلی : 50.000 تومان

قیمت با 60% تخفیف : 20.000 تومان

سوالات و مشکلات خود را از منو بالا بخش پشتیبانی قسمت ثبت تیکت با ما در میان بگذارید

تیم ما همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۰ شب پاسخگوی تیکت های شما هستند.

بستن